Wyroby z tworzyw sztucznych i ich recykling

wyroby z tworzyw sztucznych

Powszechne i problematyczne wyroby z tworzyw sztucznych

Rozwój społeczny i technologiczny, to dobra idea. Niesie jednak ze sobą wiele zagrożeń, a jednym z największych są odpady. Nie od dziś wiadomo, że ogólnoświatowym problemem są wyroby z tworzyw sztucznych, a właściwie ich zużyte egzemplarze. Same w sobie nie stanowią specjalnego zagrożenia, ale problemem jest zarządzanie ogromną ilością odpadów plastikowych. Na szczęście dostępne są skuteczne metody recyklingu. Aby faktycznie recykling przynosił zamierzony efekt, wyroby plastikowe należy odpowiednio sortować i składować w przeznaczonych do tego miejscach. Wymaga to dużej dyscypliny od całego społeczeństwa.

Tworzywa sztuczne pojawiły się w połowie XX wieku. Od tego czasu towarzyszą nam w prawie każdym aspekcie życia. Zyskały popularność z racji swojej odporności i wytrzymałości. Niemniej jednak ich długowieczność stanowi ogromny problem dla środowiska. Według statystyk 79% tworzyw sztucznych produkowanych do tej pory trafia na wysypiska lub, co gorsza, do środowiska naturalnego bez żadnej kontroli. W ten sposób pojawia się zanieczyszczenie mórz i oceanów, a także bardzo szkodliwy wpływ na faunę. Pozostają jeszcze takie kwestie jak utylizacja fotowoltaiki czy baterii samochodów elektrycznych Problem się pogłębia i narasta.

Sposoby recyklingu

Problem jest ogromny, dlatego tak istotny jest skuteczny recykling tworzyw sztucznych. Nie tylko z uwagi na zanieczyszczenie środowiska, ale i możliwość odzyskania wielu cennych materiałów do ponownego wykorzystania.

Recykling mechaniczny, to najpowszechniejsza forma przerobu odpadów. W tym procesie odbywa się sortowanie, mielenie, mycie, suszenie oraz przetwarzanie na granulat. Ostatnim etapem jest wykorzystanie owego granulatu do formowania nowych produktów. Tak powstają zakrętki, butelki, a nawet uchwyty do przewodów elektrycznych.

Chemiczny recykling jest procesem bardziej złożonym, bowiem polega na rozkładaniu polimerów na monomery lub inne użyteczne substancje chemiczne. Wykorzystuje się tutaj między innymi pirolizę, hydrolizę czy gazowanie. Recykling chemiczny sprawdza się w przypadku odpadów, które ciężko przetworzyć w procesie recyklingu mechanicznego.

Ostatnim, ale najbardziej kontrowersyjnym sposobem przerobu odpadów, jest recykling energetyczny. Trudno tutaj mówić o ponownym wykorzystaniu, ponieważ proces ten polega na spalaniu odpadów w celu uzyskania energii. Mimo jej uzyskania, emituje się gazy cieplarniane i inne zanieczyszczenia, dlatego mówi się o szkodliwości tego postępowania.

Kosztowne i złożone procesy

Jak widać, istnieją metody skutecznego pozbywania się odpadów z tworzyw sztucznych. Nie są one idealne, ale w części rozwiązują problem. Problemem jest natomiast fakt, że wiele odpadów nie trafia do przerobu. Braki odpowiednich regulacji prawnych, a także świadomości ekologicznej wpływają negatywnie na całą planetę. Jeśli chodzi o wyroby plastikowe produkcja jest konieczna, ale równie istotne jest odpowiedzialne gospodarowanie zasobami. Jeszcze wiele musi się zmienić, aby Ziemia nie była degradowana plastikiem.